Lean migrationsverket

Implementering av Lean på Migrationsverket – Lunds universitet

av A Hajrizi Hellgren · 2013 — Syftet med studien är dels att få en kvalitativ inblick över hur Migrationsverket har implementerat Lean samt öka kunskapen och belysa vad implementeringen …

Lean i kris : Berättelsen om Migrationsverkets leanarbete när …

23 juni 2016 — Migrationsverkets beslutade 2010 att införa arbetssättet Lean i hela verksamheten. På grund av eskalerande konflikter runt om i världen, …

”Lean” satte fart på Migrationsverket – SvD

21 feb. 2013 — När Monika Wendlebys organisation Migrationsverket började jobba med konceptet Lean förstod hon först inte vad det gick ut på.

5. Migrationsverket – Lean Forum

Lean Forum » 5. Migrationsverket

Migrationsverkets leanresa började sommaren 2010 och verksamheten har sedan dess varit i ständig utveckling. Det internationella leanarbetet har skett på bred …

EN LEAN RESA FRÅN BILINDUSTRIN TILL … – DiVA Portal

HUVUDTITEL

av R Dittmer · 2013 — En lean resa från bilindustrin till Migrationsverket är en studie som baseras på lean konceptet med inriktning på offentliga verksamheter.

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt …

av E Holgersson · 2016 — Titel: Lean i kris – Berättelsen om Migrationsverkets leanarbete när krisen kom … Nyckelord: Lean, Migrationsverket, krishantering, offentlig verksamhet, …

Migrationsverket vidgar processarbetet – Sandholm Associates

Med lean blir verket en ännu mer utvecklings- och kundorienterad organisation. Page 3. Verkets leanresa. Vår vision: ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara.

Normal – Migrationsverket

Migrationsverket vidgar processarbetet – Sandholm Associates

Migrationsverket har de senaste åren arbetat framgångsrikt med ett Lean-processorienterat arbetssätt för att minska handläggningstiderna.

Lean i offentliga myndigheter – GUPEA

Lean, som infördes 2010 som en del i Migrationsverkets utvecklingsarbete, har nu nästan helt integrerats i alla verkets processer, därmed även i det …

av K Acktary · 2014 — 4.1 Hur har Migrationsverket implementerat Lean? 4.1.1 Migrationsverkets organisation uppbyggnad. Migrationsverket är en statlig myndighet som bland annat …

Keywords: lean migrationsverket