Använd gödselseparator och green bedding

Om du har ett lantbruk, så kan det vara värt att investera i en gödselseparator så väl som green bedding. Du kan välja en BAUER gödselseparator, från WIP Innovation. Det är en anläggning som används för att separera gödsel i dess olika komponenter, såsom fast och flytande fraktioner. Processen innebär att gödseln matas in i separatorn, där den mekaniskt eller genom centrifugalkraft separeras i olika delar. Detta resulterar vanligtvis i en fast fraktion, som ofta består av gödselrester och organiskt material, samt en flytande fraktion, som är rik på näringsämnen och kan användas som gödningsmedel.

Vad är green bedding?

Green bedding är en term som används för att beskriva en form av djurbäddning eller strömaterial som används i djurstallar, särskilt för lantbruksdjur som kor eller hästar. Green bedding består vanligtvis av återvunnet organiskt material, såsom separerade gödselrester från en gödselseparator eller annat organiskt material som halm, torv eller sågspån. Det är ett populärt alternativ till traditionellt strömaterial eftersom det är mer miljövänligt och kan bidra till att minska avfallsmängderna från lantbruket. Dessutom kan green bedding ge en bekväm och hygienisk miljö för djuren samtidigt som det bidrar till att minska ammoniakutsläpp och förbättra luftkvaliteten i stallen.

Så fungerar en BAUER gödselseparator

BAUER gödselseparator är en typ av teknologi som används inom jordbruket för att hantera och behandla gödsel på ett effektivt sätt. Genom att separera gödseln i dess olika komponenter kan lantbrukare få ut maximal nytta av dess näringsinnehåll och samtidigt minska miljöpåverkan.

Processen med en gödselseparator börjar vanligtvis med att gödseln samlas in från djurstallar eller gödsellager och sedan matas in i separatorn. Inuti separatorn utsätts gödseln för mekanisk bearbetning eller centrifugalkraft, vilket resulterar i att gödseln separeras i en fast och en flytande fraktion.

Den fasta fraktionen som produceras av gödselsepareringen innehåller vanligtvis organiskt material såsom gödselrester, strömaterial och orenheter som halm eller torv. Denna fasta fraktion kan användas som strömaterial i djurstallar, komposteras för att producera organisk gödsel eller användas som bränsle för biogasanläggningar.

Den flytande fraktionen är rik på näringsämnen såsom kväve, fosfor och kalium och kan användas som ett högvärdigt gödningsmedel för grödor. Genom att separera gödseln kan lantbrukare mer effektivt applicera näringsämnen på sina grödor och minska behovet av konstgödsel, vilket kan vara fördelaktigt för både ekonomin och miljön.